[Archiwalny] Koźmice Wielkie, gm. Wieliczka, woj. małopolskie - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19 maja 2015r. o godz 14:00 w sali nr 32 Sądu Rejonowego w Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Koźmice Wielkie, gm. Wieliczka, składającej się z działki ewidencyjnej nr 724/2 o powierzchni 0,2400 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o łącznej powierzchni całkowitej 100,57 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 217.022,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 162.800,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 21.700,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W   ciągu   dwóch   ostatnich   tygodni   przed   licytacją   można   oglądać   nieruchomość  oraz  przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości. Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka tel.: 012 2883232 fax.: 012 2883232 mail: wieliczka.budnik@komornik.pl www.komornikwieliczka.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Search

 

Numer oferty: L/79/N/04/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 162.800,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka