[Archiwalny] Kraków, Rynek Dębnicki - lokal mieszkalny (51,48 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-06-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy ul.Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-9, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Rynek Dębnicki, 30-319 M. Kraków, dla której Sąd Rejonowy w Krakowie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal mieszkalny położony na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 3 przy Rynku Dębnickim w Krakowie, składający się z dwóch pokoi (w tym jeden przechodni), przedpokoju, kuchni i łazienki, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 51,48m2. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o powierzchni 8,05m2. Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 29 maja 2015r. w godz. 10:00 - 10:30. 

Suma oszacowania wynosi 352 508,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 264 381,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 250,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała Kancelaria Komornicza, ul.Ślusarska 8, Kraków, 30-701 Kraków tel. 12 2941830 / fax. 12 2941831.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/216955

http://otodom.pl/index.php?mod=show&act=preview&insId=37888490

http://krakow.domiporta.pl/nieruchomosci/sprzedam-mieszkanie-dwupokojowe-krakow-debniki-rynek-debnicki-51m2/139369206 

 

Numer oferty: L/101/N/05/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 264.381,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie