[Archiwalny] Kraków, ul. Nowowiejska - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 4 listopada 2013 roku o godz.10:00 w sali E-317 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny w budynku przy ul. Nowowiejskiej w Krakowie o powierzchni użytkowej 56,70 m2, składający się z dwóch pokoi, jasnej kuchni łazienki z wc oraz przedpokoju, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowana nieruchomości wynosi 455 400,00 zł (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta zł ). Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę 341 550,00 zł (trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt zł). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać w dniu 22 października 2013 o godz. 11:00 zaś akta sprawy w tym elaborat szacunkowy nieruchomości znajdują się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucjii uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin GodyńKancelaria Komornicza w Krakowie ul. Cystersów 13A/1, 31-553 Kraków tel.: 012-294-18-06, www.komornik12.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/95204

 

Numer oferty: L/20/N/10/13
Region:
  • małopolskie
Cena: 341.550,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie