[Archiwalny] Kraków, woj. małopolskie, ul. Hamernia - lokal mieszkalny (195,81 m²), II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 1 grudnia 2015 roku o godz. 9:00 sali D-143 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się: 

D R U G A     L I C Y T A C J A 

nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny  położony w budynku przy ul. Hamernia 54 w Krakowie, o łącznej powierzchni użytkowej 195,81 m2. 

- suma oszacowania wynosi  1 235 000, 00 zł (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy zł)

- cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwotę

   823 334,00 zł (osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery zł)

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  w gotówce lub na rachunek komornika w Banku BPH SA 31 1060 0076 0000 3260 0078 5546 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/260689

 

 

Numer oferty: L/29/N/11/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 823.334,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie