[Archiwalny] Kraków, woj. małopolskie, ul. Przegorzalska - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 6 października 2016 roku o godz. 14:30 w sali D-143 Sądu. Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowi-: ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

                                                               D R U G A   L1 C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 93/4, obręb 17 Kraków Krowodrza o powierzchni 0,0716 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, położonym w Krakowie przy ul. Przegorzalskiej  o powierzchni użytkowej wynoszącej 255,87 m2.

Sumę oszacowania stanowi kwota 754 344,00 zi (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści cztery złote). Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwota 502 896,00 zł (pięćset dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć zł).

W związku z nowelizacja z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 ze zm.) nabywca nieruchomości zobowiązany jesi uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek komornika w Banku BPH SA.

 

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.komornik12.pl/index.php?part=licytacje&subpart=nieruchomosci&track=0073+Dom+przy+ul.+Przegorzalska+w+Krakowie.html&ID=1

 

Numer oferty: L/6/N/09/16
Region:
  • małopolskie
Cena: 502.896,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka