[Archiwalny] Kraków, woj. małopolskie, ul. Snycerska - lokal mieszkalny (28,75 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Bożena Krupińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2015 o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-33, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Snycerska 34, 30-817 M. Kraków, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kraków przy ul. Snycerska 34. Lokal ten składa się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow. 28,75m2

Suma oszacowania wynosi 162.593,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121.944,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 260,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BPH S.A. 40106000760000404030101564.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

06.05.2015

12:00 - 14:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w KrakowieBożena Krupińska Kancelaria Komornicza, Kordylewskiego 5a, Kraków, 31-542 Kraków tel. 122941832 / fax. 122941832.

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/216023

Numer oferty: L/154/N/04/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 121.944,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie