[Archiwalny] Kraków, woj. małopolskie, ul.Zakrzowiecka- lokal mieszkalny (50,92 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2015-03-04 o godz 14:30 w sali nr K-21 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza Wydział I Cywilny w Krakowie odbędzie się: pierwsza licytacja  nieruchomości lokalowej - lokal mieszkalny  położony w Krakowie Podgórzu przy ul. Zakrzowieckiej - pow. 50,92 m2, przynależności: komórka lokatorska o pow. 0,65 m2, pomieszczenia: przedpokój, pokój z aneksem kuchennym, łazienka, pokój, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie  z nieruchomością związany jest udział w nieruchomości wspólnej w 52/2887 częściach nr kw.

Nieruchomość oszacowania jest na kwotę 310.114,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 232.585,50 zł. Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 31.011,40 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnature Km 1309/13) albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpłacający proszony jest o złożenie wniosku wskazującego numer rachunku bankowego,  na który ma zostać zwrócone wadium). Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie, Patryka Klimczak ul. Ślusarska 8/LU4, 30-710 Kraków operat szacunkowy zajętej nieruchomości.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak  UL. Erazma Jerzmanowskiego 40/7, 30-836 Kraków tel.: 12 358 61 45 mail: krakow.klimczak@komornik.pl

Numer oferty: L/77/N/02/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 232.585,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie