[Archiwalny] Kretomino, woj. zachodniopomorskie, Maślaków - budynek mieszkalny (180,00 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-09-2014r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie mającego siedzibę przy ul. Andersa 17 w sali nr 6A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 147/19 o powierzchni 0,0952 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, wielopoziomowym, podpiwniczonym z poddaszem użytkowym o powierzchni 180,00 m2, składającym się z 6 pokoi - w tym salon z tarasem, komunikacja, 2 łazienki i pralnia, 2 pomieszczenia piwniczne i garaż położonej: 75-900 Kretomino, Maślaków, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 433 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 324 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43300,00zl. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika: BZ WBK SA III O/Koszalin 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed z chwilą

rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą  uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński Kancelaria Komornicza ul.Zwycięstwa 155/2, 75-605 Koszalin tel. (094) 342-09-73 e-mail: kancelaria@komornik-koszalin.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/151107

Numer oferty: L/2/N/07/14
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 324.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka