[Archiwalny] Kretomino, woj. zachodniopomorskie, ul. Maślaków - budynek mieszkalny (180,00 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-10-2015r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie I Wydział Cywilny ul. Andersa 17 w sali 4a odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 147/19 o powierzchni 0,0952 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, wielopoziomowym, podpiwniczonym z poddaszem użytkowym o powierzchni 180.00 m2, składającym się z 6 pokoi - w tym salon z tarasem, komunikacja, 2 łazienki i pralnia, 2 pomieszczenia piwniczne i garaż położonej: 75-900 Kretomino, Maślaków  

Suma oszacowania wynosi 433 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
324 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, tj,  jest 43 300,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA III O/Koszalin 75 15001096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania
nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt
postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński Kancelaria Komornicza ul.Zwycięstwa 155/2. 75-605 Koszalin tel. (094)342-09-73 e-mail: kancelaria@komoniik-koszaliii.plwww.komornik-koszalin.pl

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/253078

 

Numer oferty: L/37/N/10/15
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 324.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka