[Archiwalny] Krosno, woj. podkarpackie - lokale mieszkalne, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-03-2015r. w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12. w sali 104 odbędzie się :

o godz. 13:00 odbędzie się druga licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 38-400 Krosno, ul. Wróblewskiego 8, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa (Adres spółdzielni: 38-400 Krosno, ul.Wojska Polskiego 41), dla którego Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW.

Lokal mieszkalny położony jest na 111 piętrze bloku wielorodzinnego, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu: 55,15 m2.

Suma oszacowania wynosi 157 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 750,00zł,

o godz. 13:15 odbędzie się druga licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 38-400 Krosno, ul. Wróblewskiego 8, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa (Adres spółdzielni: 38-400 Krosno, ul.Wojska Polskiego 41) dla którego Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW.

Lokal mieszkalny położony jest na 111 piętrze bloku wielorodzinnego, składa się z jednego pokoju, przedpokoju, ubikacji i garderoby. Powierzchnia użytkowa lokalu: 25,25m2.

Suma oszacowania wynosi 66 900,00 zł,zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44600,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 690,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytanci biorący udział w licytacji nieruchomości pozostający w związku małżeńskim, a stawający na licytację bez małżonka i nabywający w/w nieruchomość do majątku wspólnego powinni posiadać pełnomocnictwo małżonka do nabycia tej nieruchomości na licytacji oraz uzyskać zgodę drugiego małżonka na nabycie tej nieruchomości. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a nabywające nieruchomość ze swojego majątku odrębnego i na rzecz majątku odrębnego winni przed licytacją przedłożyć oświadczenie małżonka, że posiadają majątek odrębny.

 

Podstawa: Komornik Sądowy (dawniej Rew.II)

Marcin Marczak                                                                             

Kancelaria Komornicza w Krośnie                                                 

38-400 Krosno Olejarska 38A

tel. (13) 4367618 e~mail: kancelaria@komornikkrosno.pl Krakowskie Przedmieście 39                              

 

 

Numer oferty: L/160/N/02/15
Region:
  • podkarpackie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie