[Archiwalny] Krosno, woj. podkarpackie, ul. Batalionów Chłopskich - lokal mieszkalny (91,66 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-10-2014r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Sienkiewicza 12 w sali 308 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 38-400 Krosno, Batalionów Chłopskich 21, Krosno, dla którego Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Nieruchomość stanowi lokal  mieszkalny  o powierzchni użytkowej 91,66 m2 w tym część mieszkalna na piętrze 58,08m2 + 33,58 m2 nieużytkowane poddasze) w Krośnie - obręb Polanka w budynku przy ulicy Batalionów Chłopskich 31 wraz z udziałem 9166/117465 cz. w prawie własności gruntu oznaczonego działką nr 1809 o pow. 1157 m2 i w części wspólnych budynku. Lokal zlokalizowany jest na I piętrze, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju oraz z nieużytkowego poddasza.

Suma oszacowania wynosi 117 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 975,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 730,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak ul. Czajkowskiego 5, 38-400 Krosno tel.: 13 4367618 email: krosno2@komornik.pl email2: kancelaria@komornikkrosno.pl

 

Numer oferty: L/88/N/07/14
Region:
  • podkarpackie
Cena: 87.975,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie