[Archiwalny] Krynica Zdrój, woj. małopolskie, ul. Czarny Potok - garaż, I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Nowym   Sączu   Anna   Cieślikowska   na   podstawie art. 953   kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-06-2015 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym   Sączu  z  siedzibą przy Pijarska 3, 33-300 Nowy Sącz, pokój 13, odbędzie się pierwsza licytacja garażu położonego przy Czarny Potok, 33-380 Krynica-Zdrój, dla którego Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VII Zamiejscowy Wydział Cywilny w Muszynie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 33 657,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 242,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 365,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 91 1020 3453 0000 8702 0188 8254.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Anna Cieślikowska Kancelaria Komornicza, Jagiellońska 12, Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz tel. 184420233 / fax. 184420233.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/223692

 

Numer oferty: L/215/N/05/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 25.242,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny