[Archiwalny] Krzewsk, gm. Markusy, woj. warmińsko-mazurskie, budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 8, 82-300 Elbląg, pokój 129, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy 82-325 Krzewsk. 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona we wsi Krzewsk na terenie gminy Markusy, region Żuławy Wiślany. Nieruchomość to działka nr 107/3 o powierzchni 0,1281 ha zabudowana wolnostojącym domem mieszkalnym jednorodzinnym o konstrukcji drewnianej szkieletowej. Dom to obiekt parterowy z użytkowym poddaszem z wiatą boczną i tarasem. W budynku na parterze znajduje się salon, aneks kuchenny, łazienka z WC, hall, na poddaszu 3 pokoje – sypialnie. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 69,2 m2. Budynek wyposażony jest w wodę z sieci gminnej, własną kanalizację, prąd 230/380 V, ogrzewanie i ciepła woda własna. Budynku zrealizowany został wg projektu powtarzanego „Danmar VIIIb” na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 14/07 z 02.07.2007 r., oddany do użytkowania w 2010 r. Budynek zamieszkały. Teren nieruchomości ogrodzony z bramą wjazdową. W części wschodniej działki, bezpośrednio przy granicy znajduje się wiata drewniana (prowizorka budowlana). W części środkowej działki zlokalizowany jest żelbetowy słup rozkraczny z napowietrzną linią niskiego napięcia. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – drogi powiatowej Elbląg – Dzierzgonka – Stankowo – Jelonki – Pasłęk.

Suma oszacowania wynosi 223 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 167 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 33 20300045 1110 0000 0228 7450.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: ul. Płk. Dąbka 8, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik Kancelaria Komornicza, ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, Elbląg, 82-300 Elbląg tel. 552369612 / fax. 552369612.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/238874

 

Numer oferty: L/77/N/08/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 167.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka