[Archiwalny] Książenice, woj. wielkopolskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-10-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie z siedzibą   przy   Zamkowa 9a,   63-500 Ostrzeszów,   odbędzie   się   pierwsza   licytacja   nieruchomości położonej przy Książenice, 63-520 Grabów n/ Prosną.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość składa się z działki nr: 236/1 o obszarze: 0,1251ha.Działka jest w kształcie regularnego prostokąta. Teren działki częściowo ogrodzony płotem z elementów prefabrykowanych żelbetowych (brak ogrodzenia od strony drogi). Podjazdy pod budynki ziemne. Nasadzenia ozdobne. Do działki doprowadzone przyłącze wodne, energetyczne, , kanalizacyjne w postaci szamba. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym (nie oddanym do użytkowania – brak odbioru kominiarskiego według oświadczenia pani Katarzyny Pisula) oraz garażem z elementów prefabrykowanych betonowych w trakcie budowy o powierzchni 39m2. Budynek mieszkalny o konstrukcji tradycyjnej ,murowanej ,system gospodarczy od 2007 roku do 2013 , wolnostojący , częściowo podpiwniczony, z poddaszem użytkowym.Parter: wiatrołap, wc, korytarz, kuchnia, salon z kominkiem, pokój Półpiętro: pokój. Poddasze: holl, łazienka, 3 pokoje .Posadzki: panele drewnopodobne, płytki ceramiczne.    Ściany: malowane farbami, płytki ceramiczne, łupek granitowy.Powierzchnia użytkowa -145,20m2 Stan techniczny – dobry.  Standard wykończenia- dobry.   Funkcjonalność – zadowalająca.

Suma oszacowania wynosi 322 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 241 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 240,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 45102022410000220200129940. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

07.10.2015 - 21.10.2015

10:00 - 11:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk Kancelaria Komornicza, Zamkowa 13, Ostrzeszów, 63-500 Ostrzeszów tel. 627322830 / fax. 627322839

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/249572

 

Numer oferty: L/8/N/10/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 241.800,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka