[Archiwalny] Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie - budynek hotelowy (1334,96 m²) - II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Henryk Suszycki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, że: w dniu 09.12.2013 r. o godz. 09.20 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w Sali nr 102 odbędzie się:

Druga Licytacja

Wieczystego użytkowania nieruchomości położonej:

57-350 Kudowa – Zdrój, Słone,  dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą. Jest to grunt oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 5 grudnia 2089 r., stanowiący działkę, nr 600 (AM-18) o powierzchni 2783 m2, zabudowaną budynkiem hotelowym o powierzchni użytkowej 1 334,96 m2 oraz zabudową towarzyszącą – dwa budynki garaży, jeden budynek gospodarczy oraz nieużytkowany basen kąpielowy (otwarty).

Suma oszacowania wynosi 3 300 000,00zł, zaś cena wywoławcza jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  2 475 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 330 000,00 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmie należy uiścić na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 21 2030 0045 1110 0000 0087 5540

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przez licytacją w godzinach 08:00 – 14:00. Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku w pok. 231.

Zgodnie z art. 976 ust. 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyc nieruchomość  tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przesądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Henryk Suszycki Ul. Okrzei 11/3 57-300 Kłodzko tel.: 74 8113576 fax.: 74 8110439, 8671900 mail: bystrzyca.klodzka@komornik

 

Numer oferty: L/14/N/11/13
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 2.475.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny