[Archiwalny] Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Bogusław Szpyt na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-01-2016 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy Boh. Getta 15, 57-300 Kłodzko, pokój 227, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Jakubowice,  57-350 Kudowa Zdr. 

Opis : Działki położone w Jakubowicach AM-5, obręb 0003 o nr 123 i pow. 0,8419 ha zabudowane zespołem obiektów z zakresu obsługi i świadczenia usług hotelarskich, pensjonatowych oraz mieszkalnictwa. BUDYNEK A (48 pomieszczeń wraz z korytarzami) - noclegowy o pow. uż. 457,7 m kw, BUDYNEK B (38 pomieszczeń wraz z korytarzami) - stołówka i noclegowy o pow. uż. 508,8 m kw, BUDYNEK C (12 pomieszczeń wraz z garażami i kotłownią) - administracyjno gospodarczy o pow. uż. 169,9 m kw. Na terenie obiektu znajdują się : basen (6,7 m x 11,3 m x 0,6/1,0 m), studnia wiercona (102 m głębokości), studnia kopana (5 m głębokości), wiata I (8,2 m kw) i wiata II (27 mkw). Na terenie inne urządzenia jak grile murowane, boisko do siatkówki/koszykówki/itp - gruntowe, ogródek z instalacjami do zabaw dla dzieci, ogrodzenia itp.

Suma oszacowania wynosi 3 521 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 347 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 352 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Kłodzko 57 2030 0045 1110 0000 0085 7820.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/270947

Numer oferty: L/12/N/01/16
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 2.347.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny