[Archiwalny] Kwidzyń, woj. pomorskie, ul. Hallera - lokal mieszkalny (40,60 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Małgorzata Lipska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-10-2015 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie z siedzibą przy ul. Plac Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn, pokój 112, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Hallera 25A, 82-500 Kwidzyn.

Opis nieruchomości:

Lokal   mieszkalny   o   łącznej   pow.   użytkowej 40,6 m2   wraz   z   prawem   do   korzystania   z   jednego pomieszczenia piwnicznego o pow. 2,35 m2, oznaczonego tym samym numerem, co lokal, położony na III piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Gdańsk 13 10201811 0000 0002 0175 3516 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 114 842,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86 131,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 484,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Gdańsk 13 10201811 0000 0002 0175 3516.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie mieszczącym się pod adresem: ul. Plac Plebiscytowy 1, Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Małgorzata Lipska Kancelaria Komornicza, ul. Piłsudskiego 29, Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn tel. 55-246-82-86 / fax. 55-246-82-86.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/253557

 

Numer oferty: L/47/N/10/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 86.131,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie