[Archiwalny] Łagiewniki, woj. dolnośląskie, ul. Wrocławska - lokal mieszkalny, garaż, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Teresa Marciniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2015r. w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie, 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 51, w sali 205, odbędzie się: 

o godz. 09:00 druga licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny wraz z udziałem 5,43% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu objętych KW  położony 58-210 Łagiewniki, ul. Wrocławska 22, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, stanowiącego na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej własność dłużników. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 49,69m2, położony na I piętrze budynku, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal jest w dobrym stanie technicznym i wizualnym, wyposażony w instalacje: wodno - kanalizacyjną (ciepła woda z bojlera), elektryczna i gazu, ogrzewanie centralne z lokalnej kotłowni węglowej. Do lokalu przynależy piwnica. Budynek, w którym mieści się lokal to obiekt jednopiętrowy w dobrym stanie technicznym, posadowiony na działce nr 185/32, o pow. 3846m2. Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka położona na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Suma oszacowania wynosi 114 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania wynosi 76 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 11400,00zł.

o godz. 09:10 druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 20.02.2097 roku wraz z garażem stanowiącym odrębną nieruchomość, położonej 58-210 Łagiewniki, nr działki 185/29, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, przysługującej na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej dłużnikom. Działka o powierzchni 30m2, zabudowana budynkiem garażu samochodowego w zabudowie szeregowej. Garaż o powierzchni użytkowej 20,60m2, wykonany w technologii tradycyjnej - murowany z dachem z płyt korytkowych krytym papą, wyposażony w dwuskrzydłową, drewnianą bramę garażową. Dostęp do garażu poprzez wąski zjazd z drogi krajowej nr 8 i przejazd przez działkę nr 185/32 będącą w użytkowaniu wieczystym w udziałach właścicieli nieruchomości lokalowych znajdujących się w budynkach posadowionych na tej działce. Suma oszacowania wynosi 14 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 9933,33zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 490,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 08 9527 0007 0000 1980 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie

Teresa Marciniak

Kancelaria Komornicza, Świdnicka 38 2A,Dzierżoniów, 58-200 Dzierżoniów

tel. 748315195 / fax. 748323966

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/200224

 

Numer oferty: L/87/N/02/15
Region:
  • dolnośląskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie