[Archiwalny] Łańcut, woj. podkarpackie, ul. Wróblewskiego - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Jacek Wróbel Kancelaria Komornicza w Łańcucie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 02.06.2015 r. o godz. 9.45 w sali nr 201 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Łańcucie odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Łańcut, przy ul. Wróblewskiego, oznaczonej jako działka nr ewid. 5646 zabudowana domem w zabudowie bliźniaczej, prowadzi Sąd Rejonowy w Łańcucie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 369.542,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 246.361,33 zł.  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: 77 9177 0008 2001 0001 8252 0001 Bank Spółdzielczy w Łańcucie (z dopiskiem wadium do sprawy Km 825/13).

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Jacek Wróbel Kancelaria Komornicza w Łańcucie ul. Piłsudskiego 68, 37-100 Łańcut tel.: 17 2257949 email: lancut@komornik.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/220791

Numer oferty: L/79/N/05/15
Region:
  • podkarpackie
Cena: 246.361,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka