[Archiwalny] Łapanów, woj. małopolskie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anna Papież na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2014 o godz. 09:40 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy Kobylec, 32-740 Łapanów, dla której Sąd Rejonowy w Bochni prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Kobylec gm.Łapanów, opisana jako działka nr 454/6 o powierzchni 0,1222 ha niezabudowana z dojazdem drogą asfaltową,

Suma oszacowania wynosi 65 160,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 32 580,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 516,00 zł. w gotówce najpóźniej w przeddzień licytacji lub na konto Komornika nr 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592 najpóźniej 2 dni przed licytacją Stosownie do treści art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anna Papież Kancelaria Komornicza, Sądecka 1, Bochnia, 32-700 Bochnia tel. 146123734 / fax. 146123734.

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/161431

Numer oferty: L/22/N/08/14
Region:
  • małopolskie
Cena: 32 580,00 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka