[Archiwalny] Lębork, woj. pomorskie, ul. Armii Krajowej - lokal mieszkalny (68,89 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Włodarczyk-Trojan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-06-2015 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Armii Krajowej 23, 84-300 Lębork, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą. 

 Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, korytarza o pow. 68,89m2; lokal posiada pomieszczenie przynależne - piwnicę nr 16; do lokalu przysługuje udział związany z własnością lokalu 3089/100000 - - działka nr 288/2 o powierzchni 977 m2 zagospodarowana w kształcie nieregularnym. Budynek z przedmiotowym lokalem usytuowany jest w frontowej części działki – skrzyżowanie ulicy Armii Krajowej i Alei Wolności. Na lokal składają się – pokój (okno drewniane, tynki cementowo wapienne / cekolowane, panele), pokój (okno drewniane, tynki cementowo wapienne / cekolowane, panele), pokój (okno drewniane, tynki cementowo wapienne / cekolowane, panele), łazienka (glazura, wanna, kabina prysznicowa), kuchnia (glazura, okno drewniane), korytarz (glazura). Powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi 68,89 m2. Stolarka wewnętrzna częściowo szklona. Ogrzewanie – centralne. Grzejniki naścienne. Mieszkanie posiada balkon. Media – prąd, woda, kanalizacja, gaz. Dostęp do drogi publicznej – działka nr 279/4 – Powiat lęborski.

Suma oszacowania wynosi 143 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 107 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 69102046490000740200086207.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Włodarczyk-Trojan Kancelaria Komornicza, Kossaka 102, Lębork, 84-300 Lębork tel. 598622915 / fax. 598622915.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/219786

Numer oferty: L/72/N/05/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 107.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie