[Archiwalny] Łęczyca, woj. łódzkie, ul. Gen.Altera - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Aneta Ruszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-08-2014 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie z siedzibą przy M. Konopnickiej 16, 99-100 Łęczyca, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Gen. Altera, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy W Kutnie IX Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Łęczycy prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Łęczyca, przy ulicy Generała Altera , na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 177 o powierzchni 0,1151ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 194,00 m2., powierzchnia zabudowy 99,00m2, powierzchnia użytkowa 194,00m2, budynek dwupiętrowy, nie podpiwniczony, ze strychem użytkowym, fundamenty betonowe wylewane, ściany nośne murowane w technologii tradycyjnej, ściany działowe murowane w technologii tradycyjnej, stropy żelbetowy wylewany, dach w konstrukcji drewnianej kryty blacho-dachówką, stolarka okna z PCV, drzwi drewniane, podłogi panele podłogowe, terakota, tynki wew. cementowo-wapienne gładkie, płytki ceramiczne, malowanie farby emulsyjne, obróbki blach. rury, rynny z PCV, opierzenia z blachy powlekanej, instalacje wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, telefoniczna, wentylacji grawitacyjnej, elektryczna oświetleniowa i siły, stan techniczny budynku dobry. Nieruchomość ogrodzona i zagospodarowana doprowadzone wszystkie media. 

Suma oszacowania wynosi 325 920,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 244 440,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 592,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. O. w Gdańsku 11 10501764 1000 0023 6819 5299.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kutnie mieszczącym się pod adresem: M. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Aneta Ruszczyk Kancelaria Komornicza, Pl. Kościuszki 25, Łęczyca, 99-100 Łęczyca tel. 243882223 / fax. 243882223 (tonowo 25).

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/151275

Numer oferty: L/154/N/06/14
Region:
  • łódzkie
Cena: 244 440,00 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka