[Archiwalny] Lędziny, woj. śląskie, ul. Olimpijska - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Joanna Kowalska Kancelaria Komornicza w Tychach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19-02-2014 r. o godz. 15:00 w Sądzie Rejonowym w Tychach odbędzie się:

                                                           PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości: Lędziny przy ulicy Olimpijskiej posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 550.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 412.500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ti. kwotę 55.000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przefnWadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych!przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność# i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni p/zed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia/ się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w^ Tychach Joanna Kowalska Kancelaria Komornicza w Tychach ING Bank Śląski S.A. nr 68105013991000009072781728 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35 tel.(32) 780-30-90; tychy.kowalska@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/116315

 

Numer oferty: L/69/N/01/14
Region:
  • śląskie
Cena: 412.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka