[Archiwalny] Lelice, woj. mazowieckie - stacja paliw, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Alicja Peda Kancelaria Komornicza w Sierpcu mający siedzibę w Sierpcu przy ul. Jana Pawła II 29A/13 (tel.24 275-14-23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-02-2014r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku Oddział Zamiejscowy z siedzibą w Sierpcu przy Wiosny Ludów  w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  działka gruntu numer 2/3 o pow. 0,17ha z naniesieniami:

-   stacja paliw z olejem napędowym i etyliną paliwo jest przechowywane w zbiorniku cylindrycznym, poziomym, stalowym, o pojemności 40m3, wyposażona w dwa dystrybutory

- budynek usługowo - handlowy, murowany, parterowy o pow. użytkowej 77 m2

-  stacja tankowania gazem LPG propan-butan składająca się z 2-ch zbiorników o pojemności 4850 litrów, z dystrybutorem

-  nad dystrybutorami stacji znajduje się zadaszenie o konstrukcji stalowej pokryte blachą o pow. zabudowy 188rn2

-  utwardzenie betonowe dojazdów i terenu stacji

położonej: 09-213 Gozdowo, Lelice, dla której Sąd Rejonowy w Płocku XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Sierpcu prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 1 063 700,00 zł; cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 797 800,00 zł .Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 106 400,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala 89 2030 0045 1110 0000 0196 6730 do dnia 06.02.2014r.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule W/w nieruchomość można oglądać w terminie 23.01.2014r. - 07.02.2014r., a akta postępowania egzekucyjnego przeglądać w tym czasie w Sąd Rejonowy w Plocku IX Zamiejscowy Wydział Cywilny z/s w Sierpcu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli te osoby przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku, Alicja Peda, 09-200 Sierpc Jana Pawła II 29A/13 tel. tel/fax 24 275 14 23 e-mail: sierpc@komomik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/114371

Numer oferty: L/55/N/01/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 797.800,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny