[Archiwalny] Leszna Górna, woj. śląskie - budynek mieszkalny (185,00 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz Kancelaria Komornicza w Cieszynie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 07.05.2014r. o god 9:00 w sali nr 101 Sądu Rejonowego w Cieszynie odbędzie

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Leszna Górna, obręb 0009 działka nr 1983/2 posiadającej założoną Księgę Wieczystą  w Sądzie Rejonowym w Cieszynie.

Jest to nieruchomość składająca się z działki gruntu nr 1983/2 o powierzchni 4331 m2. Działka posiada wydłużony kształt zbliżony do prostokąta o stosunku boków około 1:5, charakteryzuje się spadkiem w kierunku południowo - zachodnim. Dojazd do nieruchomości odbywa się z ul. Głównej (droga c nawierzchni asfaltowej), a następnie poprzez działkę nr 1983/3 (służebność drogi) drogą o zmiennym utwardzeniu. Od strony północnej działka przylega do ul. Spacerowej i od tej strony również możliwy jest dojazd do nieruchomości. Nieruchomość jest uzbrojona w sieci: wodną (miejska) i energetyczną. Ponad działką w kierunku północ - południe przebiega napowietrzna linia energetyczna. Teren działki stanów łąka i jest częściowo ogrodzony. Na działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący parterowy, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym i garażem jednostanowiskowym. Budynek jest w trakcie realizacji, jego budowę rozpoczęto w 2010r. - stan zaawansowania prac budowlanych określono m 55%, Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 185m2., zaś powierzchnia piwnic wraz z garażem wynosi 107 m2.

Oszacowana wartość nieruchomości wynosi: 452.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 339.000,00 zł. Rękojmia wynosi: 45.200,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kasie Sądu Rejonowego w Cieszynie rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej przed dniem licytacji w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu : Bank Gospodarstwa Krajowego Filia w Bielsku - Białej nr 14 1130 1091 7003 9085 3000 0369

Rękojmię można również złożyć w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim kontakcie z Kancelarią Komornika - tel. (033) 858-37-47. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie , omasz Lesiewicz Kancelaria Komornicza w Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 1 (cieszyn3@komornik.pl) 33 858 37 47 www.komornikcieszyn.pl FAX 33 854 75

Numer oferty: L/177/N/02/14
Region:
  • śląskie
Cena: 339.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka