[Archiwalny] Libertów, gm. Mogilany, woj. małopolskie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16  października 2015r. o godz. 14:40  w sali nr 22 Sądu Rejonowego w Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się:  druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Libertów, gm. Mogilany, składającej się z działek  ewidencyjnych nr 582/6 o powierzchni 0,15 ha oraz 582/7 o powierzchni 0,13 ha.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

- działka   ewidencyjna nr 582/6 oszacowana jest  na kwotę:  184.260,00 zł

- działka   ewidencyjna  nr 582/7 oszacowana jest  na kwotę: 161.174,00 zł.

- cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: - cena  wywoławcza   działki  nr 582/6 wynosi: 122.840,00 zł.

- cena wywoławcza   działki nr 582/7 wynosi:     107.450,00 zł.  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: - za działkę  nr 582/6  wadium wynosi: 18.430,00 zł - za działkę nr 582/7 wadium wynosi:  16.120,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce   lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości. Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka tel.: 012 2883232 fax.: 012 2883232 mail: wieliczka.budnik@komornik.pl www.komornikwieliczka.pl

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/243776

 

Numer oferty: L/41/N/09/15
Region:
  • małopolskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka