[Archiwalny] Ligota, woj. śląskie, ul. Zamecka - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, żc w dniu 19-02-2015r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w soli nr 12 odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z działki ur 77/2 o pow. 890in2 (0,0890ha) zabudowanej budynkiem mieszkalny in o łącznej pow. uż. 270,45m2 oruz budynkiem gospodarczym o pow. uż. 89,50m2; budynek mieszkalny wolnostojący dwukondygnacyjny dwurodzinny z osobnymi wejściami, o pow. uż. jednej części 138m2, na którą składa się pięć pokoi, kuchni, spiżarka, korytarz ł dwie łazienki, druga część o pow. uż. I32,45m2 składa się z pięciu pokoi, dwóch kuchni, dwóch łazienek, korytarza i kotłowni; budynek gospodarczy o pow. uż. 89,50m2 składający się z czterech pomieszczeń i dwóch pomieszczeń garażowych w części jednokondygnacyjny, a w części z poddaszem,  położonej w Ligocie.  Zameckiej, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 429 000,00 zl. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 321 780,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  42 000,00 z  . Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika.

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które moga nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz ¡iiik osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pcłnonłocnictwcm w formie dckurtłcitu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stw ierdzający taką okoliczność.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk ul. Wolności 12, 46-203 Kluczbork tel.: 077 4142655 mail: kluczbork2@komornik.plwww.komornik-kluczbork.pl

Numer oferty: L/3/N/02/15
Region:
  • śląskie
Cena: 321.780,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka