[Archiwalny] Ligota, woj. śląskie, ul. Zameckiej - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art 953 kpc podaje do publicznej wiadomości. Ze: w dniu 1I-06-20I5r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul Marii Skłodowskiej  Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 77/2 o pow. H'H)m2 (0,0890ha) zabudowanej budynkiem mieszkalnym o łącznej pow. uż. 270,45m2 oraz. budynkiem gospodarczym o pow. liż. R9,S0m2; budynek mieszkalny wolnostojący dwukondygnacyjny dwurodzinny z osobnymi wejściami, o pow. uż. jednej części 138m2, na którą składa się pięć pokoi, kuchnia, spiżarka, korytarz i dwie łazienki, druga część o pow. uż. I32,45m2 składa się z pięciu pokoi, dwóch kuchni, dwóch łazienek, korytarza i kotłowni; budynek gospodarczy o pow. uż- 89,50m2 składający się z czterech pomieszczeń i dwóch pomieszczeń garażowych w części jednokondygnacyjny, a w części z poddaszem, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą położonej w Ligocie, ul. Zameckiej.

Suma oszacowania wynosi 429 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 286 000.00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 900.00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

Zgodnie  z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nic przedstawiły oraz inne osoby wymienione.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk ul. Wolności 12, 46-203 Kluczbork tel.: 077 4142655 mail: kluczbork2@komornik.pl

Numer oferty: L/142/N/05/15
Region:
  • śląskie
Cena: 286.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka