[Archiwalny] Lipa, gmina Ryczywół, woj. wielkopolskie - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Tomasz Chojnacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-04-2014r.r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach Zamiejscowy Wydział w Obornikach mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 47 w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   

położonej: 64-630 Ryczywół, Lipa, dla której Sąd Rejonowy W Szamotułach X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Obornikach

Nieruchomość gruntowa zabudowana, składająca się z działki nr 94/1 o powierzchni 800 m2. Działka posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta oraz płaskie ukształtowanie terenu. Ogrodzona jest siatką handlową na słupkach stalowych (od frontu na słupkach betonowych). Część niezabudowana jest zagospodarowana nasadzeniami ozdobnymi, rosnącymi wzdłuż tylnego ogrodzenia. Przy południowo- wschodniej granicy, teren stanowiący dojście do budynku oraz miejsce postojowe - utwardzono kostką betonową. Pozostała niezabudowana część działki, porośnięta jest niepielęgnowanym ogrodem. Uzbrojenie terenu stanowią następujące sieci: wodna, kanalizacyjna, energia elektryczną. Na przedmiotowej nieruchomości, w jej frontowej części znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej. Wybudowany został na rzucie prostokąta w technologii tradycyjnej w ostatnich latach. Jest to budynek dwukondygnacyjny (parter oraz użytkowe poddasze), niepodpiwniczony, przykryty dwuspadowym dachem w konstrukcji drewnianej. Powierzchnia użytkowa 140,8m2. Pomieszczenia wykonane są z przeciętnej jakości materiałów. Budynek wyposażony w następujące instalacje; energia elektryczna, wodna, kanalizacyjna, C.O., alarmowa.

Suma oszacowania wynosi 353 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 264 900.00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 320.00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 17 10204027 0000 1502 0738 2064 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. |

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie

Komornik Sądowy                                                                                                                    

przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach                                                                                

Kancelaria Komornicza Mikołaja Kopernika 31/5

e-mail: obomild@komomik.plwww.komomikobomiki.pl                                                   

Teł 61 646-11-13 Fax 61 646-10-25

Numer oferty: L/4/N/03/14
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 264.900,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka