[Archiwalny] Łodygowice, woj. śląskie, ul. Prusa - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 29.05.2014 o godz.l1.30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Żywcu w sali nr 53 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu, działka nr 6149/1 o pow. 500 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym i gosp. położonej w Łodygowicach, przy ul. Prusa.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 172.100,00 zł. Kwota wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 114.733,33 zł. (sprzedaż nie podlega podatkowi od towarów i usług VAT)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% kwoty oszacowania nieruchomości (to jest 17.210,00 zł) najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka 34-300 Żywiec ul. 3 Maja 31 żywiec®,komornik, pl ; tel. 033 861-56-65

Numer oferty: L/176/N/02/14
Region:
  • śląskie
Cena: 114.733,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka