[Archiwalny] Łódź, ul. Sokołowska - nieruchomość gruntowa (11289,00 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-02-2016 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Aleja Kościuszki 107/109, 90-928 ŁÓDŹ, pokój B, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Sokołowska, 91-171 Łódź.


Opis nieruchomości:


Przedmiotem egzekucji jest nieruchomość - niezabudowane działki gruntu nr 197, 198, 199 - położona w Łodzi przy ulicy Sokołowskiej 86-90, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Łączna powierzchnia działek wynosi 11.289 mkw. Opis działki nr 197: powierzchnia działki - 4.186 mkw; użytek: RIVb (pow. 0,3216 ha), ŁV (pow. 0,0970 ha). Opis działki nr 198: powierzchnia działki - 4.419 mkw; użytek: RIVb (pow. 0,3162 ha), ŁV (pow. 0,1257 ha). Opis działki nr 199: powierzchnia działki - 2.684 mkw; użytek: RIVb (pow. 0,1981 ha), ŁV (pow. 0,0703 ha). Nieruchomość nie jest zabudowana, nie jest zagospodarowana i nie jest ogrodzona. 

Suma oszacowania wynosi 377 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 283 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 780,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Łodzi 85 10203352 0000 1402 0073 5365.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski Kancelaria Komornicza, Aleja Kościuszki 89, 90-436 ŁÓDŹ tel. 426366564 / fax. 426366521.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/260350

Numer oferty: L/30/N/11/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 283.350,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka