[Archiwalny] łódź, ul. Ejsmonda - lokal mieszkalny (53,95 m²), I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Marcin Jakubczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  14-07-2015r.r. o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Kopcińskiego 56 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja  ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego: 93-249 Łódź, Ejsmonda 3, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "OGNIWO" (Adres spółdzielni:  91-039 Łódź, ul. Klonowa 8 ) dla którego  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą. Wyceniany lokal położony jest w bloku mieszkalnym przy ul. Ejsmonda 3. Budynek oddano do użytku w roku 1979r. Lokal znajduje się na ósmym piętrze budynku. Mieszkanie jest rozkładowe. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 53,95 mkw. Przy mieszkaniu balkon o powierzchni ok. 3,1 mkw. Lokal w przeciętnym stanie technicznym, o typowym wyposażeniu i stopniu zużycia. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy budynku. Powierzchnia piwnicy nie jest ujęta w powierzchni użytkowej lokalu.

Suma oszacowania wynosi 169 600,00zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  127 200,00zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 960,00zł (szesnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych).

Rękojmię można uiścić na konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 3 w Łodzi 86 10203378 0000 1102 0256 4078 albo na konto Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa: BGK O/Łódź 23 1130 1017 0021 1001 5090 0004 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Marcin JakubczykKancelaria Komornicza, Milionowa 55, Łódź, 93-113 Łódź tel. 426875049 / fax. 426875049.

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/231460

 

Numer oferty: L/157/N/06/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 127.200,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie