[Archiwalny] Łódź, ul. G.Zapolskiej - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym dla Lodzi-Widzewa w Lodzi Bartłomiej Górczynski  na podstawie art. 953 kpc  podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-03-2015r. o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Kopcińskiego 56 w Łodzi w sali nr IV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej: 93-256 Łódź, Zapolskiej Gabrieli 47, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Lodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 183 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 122 000,00 zł.

Licytowany lokal aktualnie stanowi własność dłużników egzekwowanych na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej. Przedmiotowa nieruchomość nadal pozostaje we władaniu dłużników. W księdze wieczystej prowadzonej dla licytowanego lokalu zaznaczono, że właściciele tego lokalu są współwłaścicielami w 21/1000 częściach części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w takiej samej części Użytkownikami wieczystymi przez czas do 24 października 208S r. działki gruntu nr 317/12 z nieruchomości KW. W rejestrze lokali jako funkcję lokalu wskazano iż jest to lokal mieszkalny, o powierzchni użytkowej 56,35 m2.Lokal znajduje się na 3 piętrze budynku, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji oraz przedpokoju. Budynek.  w  którym położony jest szacowany lokal jest pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii uprzemysłowionej. Do budynku doprowadzono następujące media wod-kan. c.o.- miejskie, gaz. elektryczna, telefoniczna.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18.300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi S3 10501461 1000 0023 5626 0352 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nic mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nic przedstawiły oraz. inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz 16:00 oraz. przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Lodzi Bartłomiej Górczynski  ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź tel.: 42 2354444 fax.: 42 2354444

mail: lodz.gorczynski@komornik.pl

Numer oferty: L/99/N/02/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 122.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie