[Archiwalny] Łódź, ul. Kilińskiego - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-05-2016 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Aleja Kościuszki 107/109, 90-928 ŁÓDŹ, pokój B, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Kilińskiego Jana  90-209 Łódź.

Opis
Przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste nieruchomości i własność budynków stanowiących odrębną nieruchomość, położonych w Łodzi przy ulicy Kilińskiego oraz Rewolucji 1905 r., obejmujących działki gruntu nr 285/2 (Kilińskiego 16), 256/36 (Kilińskiego 16a) oraz 281/4 (Rewolucji 1905 r. Powierzchnia działki nr 285/2 wynosi 1164 mkw; powierzchnia działki nr 256/36 wynosi 720 mkw; powierzchnia działki nr 281/4 wynosi 45 mkw. Na działce gruntu nr 285/2 znajdują się dwa budynki usługowo-mieszkalne posadowione przy północnej i południowej granicy działki oraz budynek gospodarczy posadowiony w południowo-wschodnim narożniku działki. Powierzchnia zabudowy budynku usługowo-mieszkalnego nr 1232 wynosi 225 mkw, powierzchnia użytkowa wynosi 602,1 mkw (bez piwnicy i klatki schodowej), budynek jest trzypiętrowy, bez strychu, częściowo podpiwniczony. Powierzchnia zabudowy budynku usługowo-mieszkalnego nr 1233 wynosi 161 mkw, powierzchnia użytkowa wynosi 540,6 mkw (bez klatki schodowej), budynek jest czteropiętrowy, bez strychu, niepodpiwniczony. Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego wynosi 70 mkw, powierzchnia użytkowa wynosi 112 mkw, budynek jest jednopiętrowy, bez strychu, niepodpiwniczony. Natomiast na działkach gruntu nr 256/36 oraz 281/4 znajdują się zabudowania: cztery budynki gospodarcze, część budynku trzypiętrowej kamienicy oraz wiata metalowa. Powierzchnia zabudowy budynku magazynowego nr 1112 wynosi 109 mkw, powierzchnia użytkowa wynosi 90 mkw. Powierzchnia zabudowy budynku magazynowego nr 1112 wynosi 29 mkw, powierzchnia użytkowa wynosi 28 mkw. Powierzchnia zabudowy budynku magazynowego nr 1114 wynosi 114 mkw (przy czym na jednej działce - 44 mkw, a na drugiej - 70 mkw). Powierzchnia zabudowy budynku magazynowego nr 1114 wynosi 123 mkw, powierzchnia użytkowa wynosi 100 mkw. Ponadto działka nr 281/4 zabudowana jest częścią budynku mieszkalnego wielorodzinnego; na działce nr 281/4 posadowiona jest część trzypiętrowej kamienicy z początków XX wieku; powierzchnia zabudowy części kamienicy wynosi 45 mkw; powierzchnia użytkowa lokalu na parterze wynosi 36 mkw. Dokładny opis wszystkich ww. działek znajduje się w operatach szacunkowych sporządzonych przez biegłego, które są do wglądu w Kancelarii Komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją do wglądu w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

Suma oszacowania wynosi 3 201 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 401 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 320 150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

Więcej informacji na stronie : https://www.ekomornik.pl/auctions/detail/283147

 

Numer oferty: L/8/N/04/16
Region:
  • łódzkie
Cena: 2.401.125,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka