[Archiwalny] Łódź, Ul. Skupiona - lokal mieszkalny, II Licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-03-2015r. o godz. 10:40 w sali nr IV Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, ul. Kopcińskiego 56, Łódź odbędzie się:

                                                            druga licytacja

ograniczonego prawa rzeczowego  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 93-323 Łódź, Skupiona 3, wpisanego w rejestrze lokali—własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa " Chojny " dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Lokal usytuowany na ostatniej, 12 kondygnacji (11 piętro), składający się z 1 pokoju, 1 kuchni, łazienki i toalety, 1 przedpokoju. Powierzchnia lokalu wynosi 33,06 m2. Suma oszacowania wynosi 93 100,00 zł, zaś cena  wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 62 066,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 310,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto Sądu-Rejonowego dła Łodzi-Widzewa: albo na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. Regionalny w Łodzi 89 1050 1461 1000 0022 7488 4713 z tym zastrzeżeniem, iż wpłat można dokonywać najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa przy ul. Kopcińskiego 56 pod sygn. akt II1 Co 5645/14.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik Kancelaria Komornicza Gen. Jarosława Dąbrowskiego 17/21, 93-177 Łódź tel. (42)256-87-84,(42)630-76-01/46 e-mail: kamilpietrasik@komornik.plwww.komornik.lodzwidzew.pl  tel: (042)632-16-57,632-16-67 fax:(42)292-99-77 kom: 603-448-400, 665-884-500

Numer oferty: L/168/N/01/15
Region:
  • łódzkie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie