[Archiwalny] Łódź, ul. Wazów - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Adam Pietrak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-12-2015 o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z siedzibą przy Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź, pokój IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul.Wazów,  93-435 Łódź. 

Suma oszacowania wynosi 546 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 409 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 650,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 32 1050 1461 1000 0022 7467 0690.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Kopcińskiego 56, Łódź, 90-032 Łódź.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Adam Pietrak

Kancelaria Komornicza, al.Kościuszki 106, Łódź, 90-442 Łódź

tel. 042 256 88 44 / fax. 042 256 88 45

 

Więcej informacji na stronie : http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/256983

Numer oferty: L/7/N/11/15
Region:
  • łódzkie
Cena: 409.875,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka