[Archiwalny] Łososkowice, woj. małopolskie - nieruchomości gruntowe, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-07-2015 o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój C-108, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- nieruchomości położonej przy Łososkowice, 32-010 Kocmyrzów-Luborzyca, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą. 

 Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka ewidencyjna numer 130 o powierzchni 2,3620 ha (R II- 1,9570 ha, R IIIb- 0,4050 ha), położona w miejscowości Łososkowice, gmina Kocmyrzów- Luborzyca. Działka jest niezabudowana ma kształt wydłużonego prostokąta, teren pochyły. Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony uchwałą numer XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca z dnia 19-07-2004 roku z późniejszą zmianą, według którego działka oznaczona jest w części 1080 m2 symbolami MN2- tereny zabudowy mieszkaniowej oraz KL- drogi, w części 22540 m2 R1- tereny rolne.

Suma oszacowania wynosi 136 519,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102 389,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 651,90 zł. 

Nieruchomość można oglądać w dniu 30-06-2015 roku o godzinie 10:00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. 

- nieruchomości położonej przy Łososkowice, 32-010 Kocmyrzów-Luborzyca, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą. 

 Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka ewidencyjna numer 146/1 o powierzchni 0,1520 ha (R IIIa- 0,1360 ha, S-R IIIa- 0,0160 ha), położona w miejscowości Łososkowice, gmina Kocmyrzów- Luborzyca. Działka jest zabudowana budynkiem gospodarczym, ma kształt regularny- wydłużonego prostokąta. Teren częściowo pochyły, nieogrodzony. Działka stanowi tereny zieleni, w granicy południowej porośnięty pojedynczymi drzewami i krzakami. W najbliższym otoczeniu działki przebiegają następujące media: energia elektryczna, woda, gaz, telekomunikacja. Budynek gospodarczy wykonany jest w technologii tradycyjnej, materiał pustak, dach kryty blachą. Stolarka okienna drewniana (do wymiany). Budynek nieotynkowany, nieocieplony, częściowo zagospodarowany na garaż, reszta wykorzystywana na cele gospodarki rolno- zwierzęcej. Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony uchwałą numer XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca z dnia 19-07-2004 roku z późniejszą zmianą, według którego działka oznaczona jest w części 870 m2 symbolami MN2- tereny zabudowy mieszkaniowej oraz KL- drogi, w części 650 m2 R1- tereny rolne. 

Suma oszacowania wynosi 138 810,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 104 107,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 881,00 zł. 

Nieruchomość można oglądać w dniu 30-06-2015 roku o godzinie 10:00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. 

- nieruchomości położonej przy ,Łososkowice, 32-010 Kocmyrzów-Luborzyca, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą. 

 Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka ewidencyjna numer 142 o powierzchni 0,4820 ha (R IVb- 0,3400 ha, Ł IV- 0,0940 ha, N- 0,0480), położona w miejscowości Łososkowice, gmina Kocmyrzów- Luborzyca. Działka jest niezabudowana ma kształt wydłużonego prostokąta, teren pochyły. Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony uchwałą numer XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca z dnia 19-07-2004 roku z późniejszą zmianą, według którego działka oznaczona jest w części 1200 m2 symbolami MN2- tereny zabudowy mieszkaniowej oraz KL- drogi, w części 3620 m2 R1- tereny rolne.

Suma oszacowania wynosi 91 510,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 632,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 151,00 zł. 

Nieruchomość można oglądać w dniu 30-06-2015 roku o godzinie 10:00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 71861900060030032580230001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w KrakowieMarcin Kaźmierczyk Kancelaria Komornicza, Kniaźnina 2/1, Kraków, 31-637 Kraków tel. 12 2949222 / fax. 12 4464291.

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/219719

 

http://otodom.pl/dzialki-w-lososkowicach-rozne-id38580130.html 

Numer oferty: L/66/N/06/15
Region:
  • małopolskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka