[Archiwalny] Lubicz DOlny, woj. kujawsko-pomorskie, ul. Lipowa - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Zimny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-10-2014 o godz. 12:45 pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu XI Wydział Cywilny, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, pokój 407, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Lipowa Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość składa się z działki gruntu i budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Działka gruntu o powierzchni 510 m2 posiada kształt regularny – prostokątny. Jest ogrodzona ze wszystkich stron -od frontu wysokim płotem drewnianym wysokim, z pozostałych stron płotem z siatki metalowej i płotem ,,panelowym”. W centralnej części działki znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Działka jest zagospodarowana, wjazd na działkę, wjazd do garażu i wszystkie dojścia utwardzono kostką betonową ozdobną, na pozostałym terenie znajduje się trawnik i zieleń urządzona. Nieruchomość została uzbrojona w energię elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Budynek mieszkalny jest parterowy z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa wynosi 125,16 m2, w tym: parter 72,24 m2, poddasze – 52,92 m2. Powierzchnia zabudowy wynosi 77,04 m2. Budynek mieszkalny nie jest zamieszkały. Jest całkowicie wykończony.

Suma oszacowania wynosi 446 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 297 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 600,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe Sądu: BRE BANK S.A. NR 85 1140 2088 0000 2253 3500 1001. Środki na rachunku bankowym Sądu muszą się znaleźć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

25.09.2014

08:00 - 15:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu XI Wydział Cywilny, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Dariusz Zimny

Kancelaria Komornicza, ul. Jęczmienna 19, Toruń, 87-100 Toruń

tel. (56) 652-21-60 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/160855

 

Numer oferty: L/113/N/08/14
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 297 333,33 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka