[Archiwalny] Lublin, ul. Graniczna - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na, że w dniu: 2014-03-17 o godz 09.00 w sali nr X Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie przy ul .Wallenroda 4d odbędzie się: pierwsza licytacja niżej opisanych  lokali użytkowych położonych w biurowcu przy ul.Granicznej 4 w Lublinie. 

1.odrębna własność lokalu niemieszkalnego  (pomieszczenie biurowe), posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, położonego w budynku biurowym przy ul.Granicznej 4 w Lublinie i związany z własnością udział wynoszący 28265/148955 we współwłasności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania działek gruntu o numerach ewidencyjnych 97/3, 97/6, 97/7, objętych księgą wieczysta. Jest to lokal użytkowy  o pow.282,65 m2 położony w podpiwniczeniu w/w budynku.  

Suma oszacowania:  1 848 690,- zł (w tym 23% vat).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. 1 386 517,50 zł (w tym 23% vat).

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.  184 869,- zł (w tym 23% vat). 

2.odrębna własność lokalu niemieszkalnego (pomieszczenie biurowe), posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, położonego w budynku biurowym przy ul.Granicznej 4 w Lublinie i związany z własnością udział wynoszący 5075/148955 we współwłasności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania działek gruntu o numerach ewidencyjnych 97/3, 97/6, 97/7, objętych księgą wieczysta. Jest to lokal użytkowy  o pow.50,75 m2 położony na parterze w/w budynku.

Suma oszacowania:  387 450,- zł (w tym 23% vat).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. 290 587,50 zł (w tym 23% vat).

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 38 745,- zł (w tym 23% vat). 

3.odrębna własność lokalu niemieszkalnego  (pomieszczenie biurowe), posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie o numerze:  położonego w budynku biurowym przy ul.Granicznej 4 w Lublinie i związany z własnością udział wynoszący 2835/148955 we współwłasności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania działek gruntu o numerach ewidencyjnych 97/3, 97/6, 97/7, objętych księgą wieczysta. Jest to lokal użytkowy  o pow.28,35 m2 położony na parterze w/w budynku. 

Suma oszacowania: 216 480,- zł (w tym 23% vat).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. 162 360,- zł (w tym 23% vat).

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 21 648,-  zł (w tym 23% vat). 

4.odrębna własność lokalu niemieszkalnego  (pomieszczenie biurowe), posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, położonego w budynku biurowym przy ul.Granicznej 4 w Lublinie i związany z własnością udział wynoszący 15280/148955 we współwłasności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania działek gruntu o numerach ewidencyjnych 97/3, 97/6, 97/7, objętych księgą wieczysta. Jest to lokal użytkowy o pow.152,80 m2 położony na parterze w/w budynku. 

Suma oszacowania:  1 168 500,- zł (w tym 23% vat).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. 876 375,- zł (w tym 23% vat).

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 116 850,- zł (w tym 23% vat). 

5.odrębna własność lokalu niemieszkalnego  (pomieszczenie biurowe), posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie o numerze:położonego w budynku biurowym przy ul.Granicznej 4 w Lublinie i związany z własnością udział wynoszący 17520/148955 we współwłasności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania działek gruntu o numerach ewidencyjnych 97/3, 97/6, 97/7, objętych księgą wieczysta. Jest to lokal użytkowy  o pow.175,20 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow.12,10 m2) położony na I piętrze w/w budynku. 

Suma oszacowania:  1 145 130,- zł (w tym 23% vat).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. 858 847,50 zł (w tym 23% vat).

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.  114 513,- zł (w tym 23% vat). 

6.odrębna własność lokalu niemieszkalnego  (pomieszczenie biurowe), posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie  położonego w budynku biurowym przy ul.Granicznej 4 w Lublinie i związany z własnością udział wynoszący 9005/148955 we współwłasności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania działek gruntu o numerach ewidencyjnych 97/3, 97/6, 97/7, objętych księgą wieczysta. Jest to lokal użytkowy  o pow.90,05 m2 położony na I piętrze w/w budynku. 

Suma oszacowania:  587 940,- zł (w tym 23% vat).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. 440 955,- zł (w tym 23% vat).

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 58 794,- zł (w tym 23% vat). 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48102031760000540201526318  najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji. Rekojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin, tel. 81 528 03 93 mail: lublin.pilat@komornik.plwww.lublin.pilat.komornik.pl

 

Numer oferty: L/129/N/01/14
Region:
  • lubelskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny