[Archiwalny] Lublin, woj. lubelskie, ul. Mireckiego - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Katarzyna Ryń-Kowalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-03-2016 o godz. 12:45 pod adresem: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, Wallenroda 4d, 20-607 Lublin, pokój XXI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Mireckiego, 20-460 Lublin.


Opis nieruchomości:


nieruchomość gruntowa w postaci działki nr 20/6 o powierzchni 0,0461ha, położonej w terenie przeznaczonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod intensywną urbanizację. Faktyczny sposób korzystania - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Częścią składową jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony wzniesiony w technologii tradycyjnej w 1989 roku, o powierzchni użytkowej 154,35m2. 

Suma oszacowania wynosi 460 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 345 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/285331

Numer oferty: L/12/N/03/16
Region:
  • lubelskie
Cena: 345.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka