[Archiwalny] Lublin, woj. lubelskie, ul. Rudlickiego - lokal mieszkalny (48,33 m²), I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2015 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XVI, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Rudlickiego 3, 20-318  Lublin. 

Opis nieruchomości:

Mieszkanie   położone   jest   na VI piętrze budynku wielorodzinnego 11-kondygnacyjnego, w konstrukcji wielkopłytowej w dobrym stanie technicznym, po termomodernizacji. Budynek podpiwniczony z urządzonymi piwnicami użytkowymi. Powierzchnia lokalu wynosi. 48,33 m2. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, posiada balkon. Mieszkanie jest wyposażone wszystkie instalacje. Podłogi w pokojach i przedpokojach są wykonane z mozaiki parkietowej, ściany malowane farbą emulsyjną. W kuchni, łazience i WC podłoga wykonana jest z terakoty, ściany malowane farbą emulsyjną. Okna znajdujące się w mieszkaniu wykonane są w technologii PCV były wymieniane w roku 2000r. Drzwi wykonane są z płyty.

Suma oszacowania wynosi 189 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pko BP S.A. 48102031760000540201526318.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 09:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza, Mełgiewska 2, Lublin, 20-209 Lublin tel. 815280393 / fax. 815280393, 795000393.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/245129

Numer oferty: L/14/N/09/15
Region:
  • lubelskie
Cena: 141.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie