[Archiwalny] Lublin, woj. lubelskie, ul Firlejowska - nieruchomość zabudowana, działka, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-03-2016 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XV, odbędzie się druga licytacja: 

- użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej przy Firlejowska, 20-306 M. Lublin, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku. 

Opis :udział w wysokości 2/60 we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu nr 1/ położonej w Lublinie przy ul. Firlejowskiej, o pow. 0,6980 ha oraz związana z tym udziałem własność budynków i urządzeń wzniesionych na tym gruncie tj. własność budynku sklepu i portierni oraz częścią budynków magazynowo-handlowych wraz z insfrastrukturą techniczną.

Suma oszacowania wynosi 11 534,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 689,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 153,40 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

- użytkowania wieczystego nieruchomości  położonej przy Firlejowska, 20-306 M. Lublin.


Opis prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1/26 położonej w Lublinie przy ul. Firlejowskiej, o pow. 0,0344 ha oraz związana z tym prawem własność budynków i urządzeń wzniesionych na tym gruncie tj. własność budynku magazynowego - jest to budynek piętrowy, nie podpiwniczony, wybudowany ok 1910 roku, w trakcie remontu i modernizacji, składa się z hali na parterze, antresoli i piętra;

Suma oszacowania wynosi 1 301 527,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 867 684,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 130 152,70 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

- użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Firlejowska, 20-306 M. Lublin, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku.

Opis :prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1/25 położonej w Lublinie przy ul. Firlejowskiej, o pow. 0,0509 ha oraz związana z tym prawem własność budynków i urządzeń wzniesionych na tym gruncie tj. własność budynku magazynowo-handlowo-biurowego, wybudowanego ok 1910 roku i zmodernizowanego w 2003 roku, składający się z trzech kondygnacji: sali sprzedaży, części biurowo-magazynowej oraz

Suma oszacowania wynosi 1 992 254,30 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 328 169,53 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 199 225,43 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/286383

 

Numer oferty: L/17/N/03/16
Region:
  • lubelskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka
  • Obiekt komercyjny