[Archiwalny] Lusina, woj. małopolskie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w Wieliczce Sławomir Szynalik zawiadamia na podstawie art. 1013 ze zn. 6 kpc w związku z art. 871 kpc, żc w dniu 16/03/2015 o godz. 13.00 w kancelarii Komornika Sądowego w Wieliczce odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej - niezabudowanej położonej w miejscowości Lusina, posiadającej założone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Wieliczce ZWKW w Skawinie

działka nr 75/25 o pow. 0.0216 ha objęta obecnie księga wieczystą.  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 32.495,04 zł + 23% VAT. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj.kwotę: 24.371,28 zł + 23% VAX 

działka nr 75/26 o pow. 0,0450 ha objęta obecnie księga wieczystą.  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 78.984,00,00 zł + 23% VAT Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj.kwotę: 59.238,00 zł + 23% VAT 

dziaka nr 75/27 o pow. 0,0600 ha objęta obecnie księga wieczystą .  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 214.283,00  4 23% VAT Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj.kwotę: 160.712,25,00 zł + 23% VAT

działka nr 75/28 o pow. 0,0188 ha objęta obecnie księga wieczystą.  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 28.282,72 zł + 23% VAT. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 \ wartości oszacowania tj.kwotę: 21.212,04 zł + 23% VAT  

działka nr 75/29 o pow. 0,0504 ha objęta obecnie księga wieczystą.  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 89.465,08 z! + 23% VAT. Cena wywoławcza w' powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj.kwotę: 67.098,81 zł + 23% VAT  

działka nr 75/30 o pow. 0,0783 ha objęta obecnie księga wieczystą .  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 204.036.00 zł + 23% VAT. Cena   wywoławcza   w   powyższej   licytacji   wynosi:  3/4   wartości  oszacowania tj. kwotę:153 027,00 zł o 23 % VAT

działka nr 75/3 o pow. 0,0302 ha objęta obecnie księga wieczystą . Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 42.784,34 zł + 23% VAT. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj.kwotę: 32.088,26 zł + 23% VAT

działka nr 75/11 o pow. 0,0651 ha objęta obecnie księga wieczystą  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 335.682.13 z.H 23% VAT Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 251.761,60 zł+ 23% VAX udział w 1/4 części w działce 75/48 o pow. 0,0120 ha obecnie księga wieczystą . Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 9.956,00 zł + 23% VAT. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: zł + 23% VAT

udział w 25307/47900 części w działce 75/49 o pow. 0,0479 ha obecnie księga wieczystą. Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 179.343,60 zł +23% VAT Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 134.507.70 zł + 23% VAT. 

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.

Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12.00 dnia następnego.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00 Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, dwumieszkaniowymi w zabudowie bliźniaczej, budowa w różnym stopniu zaawansowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik ul. Limanowskiego 30  tel.: 12 2883555, 12 2781947 mail: wieliczka@komornik.pl                                                                                   

Numer oferty: L/74/N/02/15
Region:
  • małopolskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka