[Archiwalny] Maćkowice, woj. podkarpackie gm. Żurawica, nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-12-2015 r. w budynku Sądu Rejonowego w  Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w Sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej 37-713 Maćkowice, gmina Żurawica:

 1. O godz. 9:15 działka o pow. 02700 ha, zabudowana wolnostojącym murowanym parterowym niepodpiwniczonym ze strychem gospodarczym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 53,73 m2 oraz budynkami gospodarczymi – wolnostojącą murowano-drewniana stodołą ze stajnią, murowana piwniczką gospodarczą i szopą konstrukcji drewnianej. Suma oszacowania wynosi 90 082,00 zł zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 67 561,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9 008,20 zł najpóźniej w dniu przetargu dla nieruchomości;

 2. O godz. 9:25 działka o pow. 0,3100 ha, niezabudowana zewidencjonowana jako grunty orne. Suma oszacowania wynosi 6 232,00 zł, zaś cena wywołania równa jest ¾ sumy oszacowania i wynosi 4674,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 632,20 zł najpóźniej w dniu przetargu dla nieruchomości;

 3. O godz. 9:35 działka o pow. 0,3600 ha, niezabudowana zewidencjonowana jako grunty orne. Suma oszacowania wynosi 7737,00 zł, zaś cena wywołania równa jest ¾ sumy oszacowania i wynosi 5802,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 773,70 zł najpóźniej w dniu przetargu dla nieruchomości.

  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wpłaty całego wkładu stosowanie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O\Przemyśl 32102042742396000021398713.

  Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dniu powszednie od godz. 8:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika przy ul. Śnigurskiego 9 w Przemyślu oraz w Sądzie Rejonowym przy ul. Mickiewicza 14 w Przemyślu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  Podstawa obwieszczenia: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik Kancelaria Komornicza w Przemyślu 37-700 Przemyśl, ul. Śnigurskiego 9, tel. (016) 6757080.

   

Numer oferty: L/104/N/07/15
Region:
 • podkarpackie
Cena: 78.038,25 zł
Źródło:
 • Licytacja komornicza
Rodzaj:
 • Gospodarstwo