[Archiwalny] Marki, woj. mazowieckie, ul. Szkolna - lokal mieszkalny (57,72 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Dorota Drobiecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-09-2015 o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie z siedzibą przy Prądzyńskiego 3a, 05-200 Wołomin, pokój 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Szkolna 59, 05-270 Marki.

Opis nieruchomości:

Lokal położony jest w budynku wielorodzinnym 3-kondygnacyjnym na drugim piętrze zlokalizowanym przy ul. Szkolnej 59 w Markach. Składa się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 57,72m2. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali: 5772/34632. Z uwagi na nieudostępnienie lokalu do oględzin, przyjęto ogólny standard wykończenia lokalu jako dobry. Budynek mieszkalny wielorodzinny został wykonany w technologii tradycyjnej murowanej w 2010roku. Budynek posiada jedną klatkę wejściową. Klatka schodowa jest w bardzo dobrym stanie technicznym, posadzka i schody wyłożone gresem. Stan techniczny budynku określa się jako bardzo dobry. Na terenie działki znajdują się naziemne miejsca parkingowe. Budynek wyposażony w instalacje: wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjną, gazową, elektryczną. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 73 10901841 0000 0001 1963 3802 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 288 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 192 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 870,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 73 10901841 0000 0001 1963 380.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Wołominie mieszczącym się pod adresem: Prądzyńskiego 3a, Wołomin, 05-200 Wołomin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Dorota Drobiecka Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 186, Marki, 05-270 Marki tel. 22/497-10-46 / fax.

Link do lokalizacji:http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/240743

 

 

Numer oferty: L/142/N/08/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 192.466,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie