[Archiwalny] Masłów Pierwszy, woj. świętokrzyskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2015 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój VII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy gm. Masłów, Masłów Pierwszy, 26-001 Masłów, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość złożona jest z dwóch działek o numerach ewidencyjnych 5/4 i 6/9, sąsiadujących ze sobą i stanowiących jeden zwarty obszar. Kompleks działek ma kształt zbliżony do kwadratu, teren w rejonie zabudowy wyprofilowany, ze spadkiem w kierunku południowym. Otoczony jest gruntami o różnym sposobie zagospodarowania. Dojazd do nieruchomości realizowany jest drogą lokalną. Droga ta jest drogą ogólnodostępną. Na terenie kompleksu działek nr 5/4 i 6/9 zlokalizowany jest budynek mieszkalny o pow. użytkowej 390,07 m kw. 

Nieruchomości powyższe połączone są funkcjonalnie i nie mogą funkcjonować oddzielnie bowiem połączone są domem mieszkalnym, który posadowiony jest na tych dwóch nieruchomościach.

Nieruchomości powyższe oszacowane zostały łącznie na kwotę: 1.525.519,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.144.139,25 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.: 152.551,90 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: 17 1020 2629 0000 9502 0015 8683 PKO BP SA I Oddział Kielce z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie sygn. akt KM 421/14.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk Kancelaria Komornicza, B.Głowackiego 5, Kielce, 25-368 Kielce tel. 413682441 / fax. 41 368 24 41.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/213979

Numer oferty: L/156/N/04/15
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 1.144.139,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka