[Archiwalny] Michałowice, woj. małopolskie, ul. Krakowska, obiekt sportowo-rekreacyjny, I licytacja

Opis

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Mirosław Marków zawiadamia, że w dniu 12 grudnia 2013 r. o godz. 12.30 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydziale VI Cywilnym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali nr K-123 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 705/3 o powierzchni 0,1420 ha zabudowanej budynkiem klubu sportowo-rekreacyjnego z częścią restauracyjną - "VIVA Sport Klub" położonej przy ul. Krakowskiej  w Michałowicach, gmina Michałowice, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach prowadzi księgę wieczystą. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 700 850,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 1 275 637,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 170 085,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji. Rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, na rachunek bankowy komornika 76861900060030002580940001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce F 1 Kraków O/Kraków, albo w inny wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 4 grudnia 2013 r. o godz. 11.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, przy ul. Grzegórzeckiej 102/10 w Krakowie (tel. nr 414-33-64). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Mirosław Markow Kancelaria Komornicza w Krakowie 31-559 Kraków, ul.Grzegórzecka 102/10 tel.: 12 4143364, 4143432 mail: krakow4@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/102090

Numer oferty: L/38/N/11/13
Region:
  • małopolskie
Cena: 1.275.637,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny