[Archiwalny] Mielec, woj. podkarpackie, ul. Rudnik - budynek mieszkalny (145,00 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Janusz Strycharz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-10-2014o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mielcu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 15 w sali nr 102A, odbędzie się pierwszalicytacja 4/6 niewydzielonej części nieruchomości położonej pod adresem: 39-300 Mielec, Mościska, ul. Rudnik  dla której Sąd Rejonowy w Mielcu prowadzi księgę wieczystą, składającej się z działki nr 148 o powierzchni 5497m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 145m2, obiektem gospodarczo-magazynowym o powierzchni użytkowej 132m2, budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 173m2 i obiektem produkcyjnym o powierzchni zabudowy 221 m2.

Suma oszacowania wynosi 395.427,00zł,zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 296.570,25 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to. jest 39.542,70 zł.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Mielcu Centrala 13 91830005 2001 0036 5806 0001 Zgodnie z przepisem art.976 §ł kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mielcu

Jsmusz Strycharz

Kancelaria Komoroicza ulKościuszki 20, 39-300 Mielec tel. (017)5839701

Numer oferty: L/44/N/09/14
Region:
  • podkarpackie
Cena: 296 570,25 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka