[Archiwalny] Mieroszyno, woj. pomorskie, ul. Żwirowa - budynek mieszkalny (71,40 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-12-2015 o godz. 09:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck sala nr 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Żwirowa 49-51, 84-103 MIEROSZYNO.

 

Opis nieruchomości:

Działka nr 655 Przedmiotowa działka ma kształt nieregularnego wieloboku , o płaskim ukształtowaniu terenu. Od strony północnej i zachodniej otoczona terenami działek niezabudowanych , od strony południowej przylega do działki drogowej – drogi publicznej ul. Żwirowej, od strony wschodniej graniczy z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z zabudowaniami gospodarczymi. Działka ogrodzona płotem z siatki stalowej z dwóch stron, na części brak ogrodzenia wejście na posesje furtką stalową. Działka zabudowana budynkiem jednorodzinnym mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Teren działki poza zabudową niezagospodarowany , porośnięty trawą i chwastami dziko rosnącymi, na terenie znajduje się również staw. Na działce duża ilość drzewostanu wysokiego liściastego duża ilość drzew i krzewów dziko rosnących ( samosiejki ).   Działka uzbrojona w elektryczną, sieć wodociągową, odprowadzenie ścieków do „szamba”. Na dzień wizji wszystkie media odłączone. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Powierzchnia działki nr 655 - 0,4700ha. Zabudowa na działce nr 655. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Powierzchnia zabudowy – 100m2 – wg. danych z ewidencji gruntów. Powierzchnia użytkowa budynku – 71,40m2 ( ustalona na podstawie pomiarów budynku dokonanych podczas wizji ). Budynek znajdujący się na działce nr 655 przy ul. Żwirowej 51 we wsi Mieroszyno gm. Puck jest obiektem parterowym z nie użytkowym poddaszem, wolnostojącym, nie podpiwniczonym , posadowionym bezpośrednio na gruncie, wybudowanym przypuszczalnie w latach 50-tych XX wieku. Obiekt wykonany w konstrukcji mieszanej – ściany murowane, stropy drewniane.Stropodach jednospadowy drewniany , kryty papą na odeskowaniu. Rynien i rur spustowych brak, opierzenia blacharskie z blachy stalowej. Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne nośne i działowe murowane z cegły ceramicznej. Stropy drewniane ze ślepym pułapem , wygłuszone polepą glinianą. Posadzka na gruncie betonowa. Stolarka okienna – okna drewniane skręcane . Stolarka okienna – drzwi wewnętrzne drewniane pełne lub oszklone, drzwi wejściowe do budynku pełne , obite od wewnątrz płytą pilśniową twardą. Pomieszczenia w budynku wykończone : w pokojach podłoga z klepek parkietowych lub wyłożona wykładziną rulonową ( linoleum ), na ścianach boazeria drewniana, w kuchni na podłodze terakota, ściany wyłożone boazerią drewnianą, w przedpokoju i w korytarzu wejściowym podłoga z płytek ceramicznych , na ścianach boazeria sosnowa, w łazience ściany wykończone glazurą ścienna , na podłodze terakota, pomieszczenie gospodarcze ( obok korytarza ) nie wykończone – posadzka betonowa, ściany otynkowane. Z pomieszczenia przedpokoju prowadzą na poddasze schody drewniane – strych nie użytkowy ( ze względów bezpieczeństwa - duże zniszczenie stropu drewnianego i zawilgocone schody drewniane wewnętrzne - nie dokonano wizji na strychu ). Elewacja budynku wykończona tynkiem cementowo wapiennym i malowana. W łazience znajduje się brodzik, miska ustępowa,u mywalka. W kuchni zlewozmywak nierdzewny. W budynku znajduje się instalacja elektryczna ( na dzień wizji odłączona ), wodociągowa ( na dzień wizji odłączona ), ogrzewanie pomieszczeń przypuszczalnie piecowe – piec kaflowy i kominek. Na dzień wizji budynek nie eksploatowany przez wiele lat . Budynek w bardzo złym stanie technicznym , kwalifikuje się do kapitalnego remontu. Na dzień wizji stwierdzono zawilgocenie ścian , stropu drewnianego i stropodachu. Strop nad parterem kwalifikuje się do kapitalnego remontu : zawilgocone belki nośne, deski ślepego sufitu, odpadają deski sufitowe łącznie z tynkiem cementowo-wapiennym ułożonym na trzcinie , a także płyty styropianowe ułożone na sufitach w niektórych pomieszczeniach. Ściany wykazują zawilgocenie, deski parkietowe namoknięte , z licznymi wybrzuszeniami. Podłogi ceramiczne zniszczone, liczne pęknięcia terakoty. Okładziny z boazerii drewnianych zniszczone, zawilgocone, z łuszczeniem się powłoki lakieru, czarne w części przypodłogowej. Części ścian nie wyłożone boazerią zniszczone, liczne zarysowania i ubytki tynków wewnętrznych. 

Suma oszacowania wynosi 182 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 121 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck,.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499.

 

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/258528

Numer oferty: L/2/N/11/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 121.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka