[Archiwalny] Wziąchowo Wielkie, woj. dolnośląskie - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

 

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Trzebnicy   Agnieszka Kołodziej (od 01-07-2015 r. przy Sądzie Rejonowym w Miliczu) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-08-2015 o godz. 14:00   pod   adresem:   Sąd   Rejonowy   w   Trzebnicy Zamiejscowy Wydział z/s w Miliczu (od 01-07-2015 r. Sąd Rejonowy w Miliczu), J. Piłsudskiego 10, 56-300 Milicz, pokój 19, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Wziąchowo Wielkie 34, 56-300 Milicz, dla którego Sąd Rejonowy w Miliczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

lokal mieszkalny na parterze budynku dwulokalowego, kilkudziesięcioletniego, jednokondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągową oraz kanalizacyjną do własnego zbiornika bezodpływowego. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow. użytkowej 60,73 m2. Jeden pokój posiada odrębne wejście z korytarza stanowiącego część wspólną. Do lokalu przynależy udział w nieruchomości wspólnej (KW 8672), którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia wynoszący 3436/10000cz. Do lokalu przynależy garaż (w księdze wieczystej pom. przynależne) o pow. 35,23 m2. Piwnice i ogródki użytkowane umownie, brak dokumentów potwierdzających uprawnienie właścicieli do korzystania z danej części nieruchomości wspólne. Podczas opisu i oszacowania zostało zgłoszone ograniczone prawo rzeczowe: dożywotnie, bezpłatne i niepodzielne prawo służebności mieszkania polegającego na współposiadaniu całego lokalu mieszkalnego na rzecz darujących; prawo to nie zostało ujawnione w księdze wieczystej a jego wartość została wyceniona na kwotę 26 890,00 zł; cena nie została obniżona o wartość ograniczonego prawa rzeczowego,

Suma oszacowania wynosi 92 531,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 398,25 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 253,10 zł. (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg). Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 93 1020 5297 0000 1802 0000 3335.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika oraz w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z/s w Miliczu (od 01-07-2015 r. w Sądzie Rejonowym w Miliczu I Wydział Cywilny).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji związanych z licytacją przedmiotowej nieruchomości można uzyskać pod nr tel. (71) 384-03-99.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Agnieszka Kołodziej (od 01-07-2015 r. przy Sądzie Rejonowym w Miliczu) Kancelaria Komornicza, Kopernika 23, Milicz, 56-300 Milicz www.komornik-milicz.pl tel. (71) 384 03 99 / fax. (71) 383 16 13.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/233962

Numer oferty: L/65/N/07/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 69.398,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie